Psychiatrická klinika 1. lékařské fakulty UK a VFN

otevřela v říjnu 1999 ojedinělé zařízení pro diagnostiku a léčbu psychických poruch adolescentů. 

Denní stacionář s komunitní formou vedení a samosprávou pacientů pečuje o mládež od 14 do 21 let.

 

Stacionář poskytuje psychoterapeutický program indikovaný pro duševní poruchy.

Tento program nelze považovat za alternativu hospitalizace.